ZUS

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r. wynosi:

ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru
ubezpieczenie rentowe
  • od 01.01.1999r. do 30.06.2007r.
  • od 01.07. 200r.

13,00% podstawy wymiaru
10,00% podstawy wymiaru
ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru
ubezpieczenie wypadkowe
  • od 01.01.1999r. do 31.12.2002r.
  • od 01.01.2003r. do 31.03.2006r.
  • od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.
  • od 01.04.2007r.

1,62% podstawy wymiaru
od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru
od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru
od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru

Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1.04.2006 r., stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy byli zobowiązani i przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe jest ustalona przez Zakład. O jej wysokości Zakład zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.

Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r. wynosi 0,10% podstawy wymiaru.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00% podstawy wymiaru.