Podatki

Progi podatkowe

Przy rozliczaniu podatku za rok 2010 obowiązuje następująca skala podatkowa, która składa się z dwóch progów podatkowych:


Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podstawa wynosi
ponad
do
-
85 528 zł 18% minus 556,02 zł
85 528 zł
-
14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi - 3091zł.